Tietosuojakäytäntö

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste 

Rekisterinpitäjä 

L-Tec Sport Oy 

Hitsaajantie 10

06450 Porvoo 

Y-tunnus 2274811-6 

Rekisterin nimi 

L-Tec Sport Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Käyttötarkoituksena on asiakasrekisterin ylläpito, sekä asiakas- ja kauppasuhteen kehittäminen ja hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään tilausten toimittamisessa, laskuttamisessa, asiakasviestinnässä ja sähköisessä suoramarkkinoinnissa sovellettavan lainsäädännön (Suomen henkilötietolaki 523/1999) mukaisestiHenkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa.  

Rekisterin sisältämät tiedot 

  • Tilaamiseen tarvittavat yhteystiedot asiakkaalta:  
  • Yrityksen nimi 
  • Yrityksen Y-tunnus 
  • Henkilön etu- ja sukunimi 
  • Postiosoite 
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostisoite 
  • Asiakkaan tilaushistoria, toimitustiedot käsitellyistä tilauksista. 
  • Matkahuollon seurantatiedot  

Asiakasrekisterissä olevan henkilötiedot voidaan hävittää hänen pyynnöstään. Hänellä on oikeus tarkistaa ja nähdä häntä koskevat tiedot, jotka rekisteriin on tallennettu.  

Tarkastuspyynnön voi lähettää allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle rekisteriselosteen alussa mainittuun osoitteeseen. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterin asiakastiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana tapahtuneista asiakkaan ilmoituksista rekisterinpitäjälle. Asiakassuhde alkaa, kun henkilö rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi ja tilaa tuotteita sen kautta. Asiakassuhde alkaa myös silloin, kun henkilö ilmoittautuu rekisterinpitäjän kurssille. Sähköistä suoramarkkinointia (sähköpostimarkkinointia) harjoitetaan ainoastaan, jos asiakas on siihen antanut suostumuksensa ja itse vapaaehtoisesti liittynyt postituslistalle. Lupa sähköiseen markkinointiin on selkeä, tiiviisti esitetty ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.  

Tietojen luovutus ja siirto 

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojasi siirretään suostumuksellasi kolmannen osapuolen palveluntarjoajille, joihin kuuluu sähköpostimarkkinoinnissa ja kurssi-ilmoittautumisessa käytetyt sivustot. Rekisterinpitäjä kuitenkin huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.  

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Asiakasrekisterin sisältämät tiedot tallentuvat sähköiseen järjestelmään ja sen käyttöoikeudet on rajattu. Tietokannat ovat suojattu palomuurein ja salasanoin. Asiakasrekisteriä käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tiedot luovutetaan vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esim. asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaiselta tulleelta lakiin perustuvasta pyynnöstä. Tulostettua materiaalia säilytetään käsittelyn ajan, jonka jälkeen ne tuhotaan asianmukaisesti.  

Evästeet (Cookies)

Käytämme palvelussamme evästeitä (cookies). Verkkokaupoissa ja muissa verkkopalveluissa yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Käytämme evästeitä mahdollistaaksemme vierailijan siirtymisen sivuillamme palvelusta toiseen istunnon aikana. Evästeiden käyttö ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä rasita vierailijan tietokonetta.